TUPTUSIOWO

Program szkoły podstawowej

Edukacja językowa

 • pisanie - (doskonalenie estetyki i tempa pisania),
 • czytanie - (doskonalenie płynności, poprawności i wyrazistości czytania),
 • elementy literatury,
 • poezja,
 • gramatyka
 • analiza zdania  
 • korzystanie ze słowników


Matematyka

 • dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie,
 • dzielenie liczb większych od tysiąca sposobem pisemnym,
 • rozszerzenie zakresu liczbowego - liczby do 1 000 000,
 • działania na ułamkach
   

Geometria

 • linie;
 • części prostej, związki między prostymi;
 • figury geometryczne;
 • kąt;
 • trójkąt i wielokąty oraz ich  części;
 • koło i jego części

 

Nauka o kosmosie

 • wstęp do nauki o wszechświecie,
 • powstanie wszechświata;
 • niebo nocą;
 • Droga Mleczna

 

Botanika

 • świat przyrody,
 • budowa rośliny - części i typy korzenia, łodygi, liścia, owocu

 

Zoologia

 • gromada,
 • bezkręgowce (skorupiaki, pajęczaki, owady, mięczaki, gąbki),
 • kręgowce (ryby , gady, płazy, ptaki ssaki)

 

Chemia

 • stany skupienia;
 • zmiany fizyczne i chemiczne;
 • pierwiastki; mieszaniny;
 • okresowy układ pierwiastków (20 podstawowych pierwiastków )
   

Eksperymenty

 • erupcja wulkanu,
 • chromatyka: rozdzielanie kolorów;
 • detekcja skrobi;
 • ruch wody w przyrodzie;
 • przyciąganie ziemskie;
 • zamarzanie;
 • osmoza;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał stałych;
 • napięcie powierzchniowe wody;
 • erozja;
 • siła słońca;
 • przyciąganie magnetyczne;
 • ładunek magnetyczny;
 • sople mineralne;
 • parowanie;
 • działanie soli
   

Historia

 • pojęcie czasu;
 • linia życia;
 • prezentacja własnej historii
 • dni tygodnia;
 • rok i jego części
 • zegar – określanie pory dnia, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
 • wiek ziemi i wszechświata;
 • pojęcie czasu - przed naszą erą i naszej ery;
 • linia życia Ziemi;
 • skamieniałości;
 • linia życia gatunku ludzkiego;
 • podstawowe potrzeby ludzi
 • prehistoria;
 • Egipcjanie, Rzymianie, Średniowiecze, Renesans, Nowożytność 

 

Geografia

 • system słoneczny;
 • cykl ziemi;
 • strefy czasowe;
 • atmosfera Ziemi;
 • klimat;
 • geneza wszechświata;
 • ukształtowania geograficzne;
 • hydrosfera i litosfera Ziemi;
 • globus, mapa świata, mapa poszczególnych kontynentów, mapa Polski
 • państwa i ich stolice;
 • flagi
   

Wychowanie religijne

 • Boskie stworzenie świata;
 • przypowieści i historia w Biblii oraz liturgia przedstawiona zgodnie z katolickim kalendarzem świąt.

 

Wycieczki szkolne, wyjazdy, wyjścia do różnych, ciekawych miejsc i obiektów


Zintegrowany program nauczania w klasach szkoły podstawowej jest niezaprzeczalnie olbrzymią zaletą edukacji metodą Montessori. Dziecko w naturalny sposób zauważa jak różne dziedziny jego życia się przenikają, jak nierozerwalnie natura, literatura, nauka, sztuka, historia czy matematyka związane są z jego życiem.

 

Aktualności    Szkoła    Rekrutacja    Metoda    Galeria    Przedszkole    Kontakt

 

 38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3
tel. 795-961-781
biuro@montessori-rymanow.pl