TUPTUSIOWO

PLAN DNIA W TUPTUSIOWIE

7.30 – 12.30  Realizacja Podstawy Programowej

 

Przewidywany czas realizacji danych zajęć

Poszczególne zajęcia w ciągu dnia

 

6.30 – 7.30

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.

7.30 – 12.30

  • Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
  • Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy
    o konieczności regularnego spożywania posiłków. Zwracanie uwagi na prawidłowe zachowania podczas posiłków.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

  • Zajęcia dydaktyczne,
  • Język angielski.
  • Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.
  • Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych – nauka nakrywania do stołu.
  • Obiad (dwa dania). Zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się sztućcami – łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.
  • Zabiegi higieniczne – mycie zębów i rąk.


12.20 – 13.45

(grupa 3 – latków)

 


Leżakowanie. Relaksacja, słuchanie bajek i muzyki – wyciszenie.
 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Poniedziałek

Zajęcia rytmiczno – taneczne

Wtorek

Religia

Środa

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 

13. 45

 

 

Podwieczorek

 

14.00 – 16.00

ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

PONIEDZIAŁEK

Origami

WTOREK

,,Edukacja przez ruch „ D. Dziamska

ŚRODA

Zabawy matematyką

CZWARTEK

Aktywny czwartek

PIĄTEK

Spotkanie z bajką

Aktualności    Szkoła    Rekrutacja    Metoda    Galeria    Przedszkole    Kontakt

 

 38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3
tel. 795-961-781
biuro@montessori-rymanow.pl