TUPTUSIOWO

mgr Alicja Godzik

Założyciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola Językowego „Tuptusiowo”

oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori


              Przedszkole Językowe Tuptusiowo to spełnienie mojej największej pasji. Jak wiele poświęcenia, konsekwencji,  cierpliwości i uporu włożyłam, aby w poszukiwaniu swego powołania zmierzyć się z rzeczywistością i zrealizować swoje marzenia, aby teraz poczuć ogromną satysfakcję, radość i ulgę, że pomimo wszystkich przeciwności udało się, że dałam  radę i docenić ten piękny dar , jakim jest praca z dziećmi. Tak wiem, że Tuptusiowo to jeszcze „nieoszlifowany diament”, tym bardziej podwoję swój upór, gorliwość,  obowiązkowość i troskliwość, aby stał się diamentem najszlachetniejszym.

Dziękuję w szczególności cudownym przedszkolakom , którzy są dla mnie inspiracją a jednocześnie drogowskazem, jak „prosto” żyć, jak śmiać się bez powodu, jak po prostu być szczęśliwym.

Dziękuję im za to, że każdego dnia uczą mnie cierpliwości, pokory  i wytrwałości, a także za to , że dają mi szansę do podejmowania nowych wyzwań pedagogiczno- wychowawczych.

Moje  gruntowne i bogate wykształcenie pozwala mi na stosowanie urozmaiconych strategii nauczania oraz umiejętne organizowanie pracy dydaktycznej i różnych form aktywności dzieci, aby pobudzić ich wrażliwość,  ciekawość i rozwijać ich zainteresowania oraz stymulować do samorozwoju.

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu- wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Muzyka towarzyszyła mi od zawsze. Dziś mogę wykorzystać swoje zdolności i umiejętności na zajęciach rytmiczno- ruchowych z dziećmi.

Jestem również absolwentką PWSZ w Lesznie na kierunku Edukacja Muzyczna z Pedagogiką Opiekuńczo- Wychowawczą.

Ukończyłam także studia licencjackie w PWSZ w Lesznie na kierunku Wychowanie Fizyczne  z Gimnastyką Korekcyjno-Kompensacyjną,  zdobywając jednocześnie kwalifikacje do prowadzenia zajęć  gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej.

Aby połączyć muzykę z ruchem, rytm z choreografią odbyłam studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w zakresie- Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness.
Ukończyłam również studia licencjackie na PWSZ w Krośnie na kierunku -Filologia Angielska.

Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Swoją edukację uzupełniłam także o kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Posiadam doskonałą znajomość języka angielskiego oraz wiedzę na temat kultury Stanów Zjednoczonych, ponieważ  spędziłam w Ameryce 7 lat, tam też ukończyłam kurs Conversation i Pronunciation. Podczas pobytu w USA miałam okazję pracować z młodzieżą amerykańską w różnym wieku i sprawdzić się jako pedagog, udzielając korepetycji z matematyki i muzyki. Doskonaliłam  jednocześnie swoje umiejętności  językowe, co sprawia, że biegle posługuję się językiem angielskim.  Byłam również asystentem na zajęciach muzyczno- ruchowych i  mam doświadczenie w pracy z grupą.

Swoje  umiejętności pedagogiczne doskonaliłam   pracując jako opiekun na obozach dla dzieci z  biednych i patologicznych rodzin oraz na obozach dla dzieci uzdolnionych muzycznie, gdzie wyszukiwałam „młode talenty”.

 Ukończyłam roczny kurs edukacji wczesnoszkolnej w Państwowym Instytucie Montessori w Warszawie- Dyplomowany nauczyciel Montessori.

 

 

 

 

                              mgr Edyta Goryczka

 

                               Siostra  Barbara  Lachawiec- religia

 

                               mgr Beata Barańska - język angielski

                                     

                               mgr Joanna Konderla - Ozimina - rytmika

                                 

                              Dorota Saferna - pomoc wychowawcy

 

Aktualności    Szkoła    Rekrutacja    Metoda    Galeria    Przedszkole    Kontakt

 

 38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3
tel. 795-961-781
biuro@montessori-rymanow.pl