TUPTUSIOWO

System kształcenia 

Zdaniem Marii Montessori w życiu każdego dziecka można wyróżnić kilka określonych faz rozwoju.

Po okresie wczesnego dzieciństwa (0-6 lat) występuje okres środkowego dzieciństwa (6-12 lat), który to przypada właśnie na czas nauki w szkole podstawowej.

 

 

 

 

 

 

 

'' Edukacjanie  jest tym, crobi nauczyciel,

lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku"

 

                                                              dr Maria Montessori

 

             

 Okres ten wprowadza zasadnicze zmiany w potrzebach dziecka, w jego osobowościi sposobie poznawania przez niego świata. W tymże czasie pojawia się u dziecka szczególna wrażliwość do poznania kultury rozumianej jako całokształt dobrobytu człowieka. Równocześnie rozwija się też wyobraźnia dziecka, przez co ma coraz większe możliwości poznawcze, co pozwala na samodzielne planowanie swojej pracy, dzięki zastosowaniu dziennego i tygodniowego planu zajęć. Jest to moment, kiedy dzieci zaczynają także prowadzić rejestr własnej pracy, co samoistnie zachęca je do niezależności w nauce i pomaga im nauczyć się podejmować dobre decyzje dotyczące pracy.

Dzieci w okresie 6-12 lat cechuje naturalna potrzeba, radość i entuzjazm do nauki. Jednocześnie w tym czasie są już intelektualnie przygoto

wane do poznawania reguł, wartości i norm moralnych istniejących w otaczającym je świecie. Stopniowo dzieci zaczynają być zdolne do myślenia abstrakcyjnego. W tym wieku do głosu coraz bardziej dochodzi także świadomość, pojawia się wrażliwa faza na moralność, sprawiedliwość, dobro i zło.

Odpowiedź na te wszystkie wymienione wyżej potrzeby dzieci w tym wieku 6 – 12 lat stanowi Pięć Wielkich Lekcji Montessori, będących całościową wizją wiedzy, wprowadzającą zagadnienia
z różnych dziedzin.
Lekcje te w naturalny sposób stymulują rozwój dzieci inspirując je równocześnie do dalszego poszukiwania wiedzy.

Wszystkie grupy są wymieszane wiekowo. Fakt ten wpływa na rozwój zarówno intelektualny jak i społeczny dzieci. Dzieci młodsze bowiem znajdują pomoc nie tylko w nauczycielu lecz także w starszych kolegach, dzieci starsze natomiast uczą się odpowiedzialności i opiekuńczości. Na każdym etapie dziecko ma zatem możliwość wcielenia się w różne role.

 

 

 

Aktualności    Szkoła    Rekrutacja    Metoda    Galeria    Przedszkole    Kontakt

 

 38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3
tel. 795-961-781
p.tuptusiowo@wp.pl