TUPTUSIOWO

Materiał

 

 

 

 

 

 

"Powiedz mi, a zapomnę;

pokaż mi, a zapamiętam;

zaangażuj mnie, a zrozumiem"

                                      Benjamin Franklin

 

 

 

Pomoce dydaktyczne zostały opracowane przez Marię Montessori w zakresie języka, matematyki i edukacji kosmicznej i obejmują geografię, historię, biologię i astronomię.

Są tak skonstruowane, by w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadzić dziecko w świat wiedzy, pozwalając mu na zdobycie określonych umiejętności. Uzyskane w trakcie pracy doświadczenia umożliwiają dziecku szybkie przechodzenie od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego.

W naszej szkole zestaw pomocy dydaktycznych - zwany materiałem Montessori - to blisko 200 pomocy rozwojowych, które tworzą zwarty i logiczny łańcuch doświadczeń naukowych.  Pomoce te w naturalny sposób ułatwiają dziecku wizualizację tematu, umożliwiają jego  rozwój wyobraźni i sprawiają, że praca staje się dla dziecka przyjemnością.

 

Główne cechy materiału Montessori:

  • - prostota, precyzja i estetyka wykonania
  • - zasada stopniowania trudności
  • - dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka
  • - tworzy logiczną spójność ogniw ciągów tematycznych,
  • - konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
  • - ograniczenie ? dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu

 

 

Aktualności    Szkoła    Rekrutacja    Metoda    Galeria    Przedszkole    Kontakt

 

 38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3
tel. 795-961-781
p.tuptusiowo@wp.pl