TUPTUSIOWO

Kadra

Założycielem Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori są  osoby z dużym doświadczeniem pedagogicznym. Prowadzące działalność edukacyjną w Rymanowie od wielu lat.  Posiadamy pełne kwalifikacje do prowadzenia placówek edukacyjnych.

 

Nauczyciele to osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, osoby kompetentne i - co najważniejsze – są to ludzie kochający pracę z dziećmi, podążający za nimi, odpowiadający na ich potrzeby i zainteresowania. W każdej klasie pracuje nauczyciel prowadzący oraz jego asystent.


Rolą nauczyciela w Edukacji Montessori jest przede wszystkim:

  • Wspieranie dziecka w koniecznych momentach, stymulowanie jego rozwoju
  • Rozwijanie zdolności dzieci i samodzielności w dochodzeniu do wiedzy
  • Tworzenie odpowiednio przygotowanego środowiska montessoriańskiego

mgr Aneta Penar- nauczyciel/ wychowawca

 

mgr Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, logopeda. Ukończyłam dzienne studia licencjackie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym. Zdobyłam tu szeroką wiedzę nie tylko z zakresu dydaktyki nauczania, ale również niezbędną w pracy z dziećmi, wiedzę Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

Kolejnym etapem była kontynuacja studiów licencjackich poprzez  ukończenie studiów dziennych II stopnia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jestem również absolwentką podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z Logopedii w Rzeszowie.

U kończyłam kurs kwalifikacyjny- Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 

 

Ukończyłam roczny kurs edukacji wczesnoszkolnej w Państwowym Instytucie Montessori w Warszawie- Dyplomowany nauczyciel Montessori.

Aktualności    Szkoła    Rekrutacja    Metoda    Galeria    Przedszkole    Kontakt

 

 38-480 Rymanów, ul. Piekarska 3
tel. 795-961-781
p.tuptusiowo@wp.pl